Pheromone Trap Data - 2002 (Nelson County)CM = codling moth, OFM = oriental fruit moth, TBM = tufted apple bud moth, VLR = variegated leafroller, RBL = redbanded leafroller, LPTB = lesser peachtree borer, PTB = peachtree borer. Lov = Lovingston, PR = Piney River.

Date CM-Lov OFM-Lov TBM-Lov VLR-Lov RBL-Lov OFM-PR LPTB-PR PTB-PR
4/10 install install . . . install install install
4/17 0.3 2.7 . . . 0.7 15 0
4/25 0.7 6.3 install install install 6.7 26 0
5/1 2.7 7.7 1.7 1.7 3.0 5.7 28.3 0
5/10 1.0 16.3 2.0 4.3 0 9.0 19.0 0
5/16 0.7 12.0 5.0 28.3 0 6.0 7.7 0
5/23 1.0 13.3 4.0 15.7 0 0.7 2.3 0
5/31 0.3 8.3 8.3 10.0 17.0 7.7 2.7 0
6/7 1.0 13.7 25.7 26.7 24.3 4.7 1.3 0
6/14 3.3 4.7 5.0 11.3 14.7 1.0 74.3 0
6/21 1.7 3.7 0 19.7 13.3 0.3 17.7 0
6/30 0.7 8.3 0 10 14.3 0.3 10.0 0.3
7/7 1.3 1.7 0 1.3 5.3 0 3.0 0
7/13 1.7 2.7 0.3 3.0 1.3 1.7 1.7 0
7/20 1 2.7 0 8.3 0.7 0 2 0.3
7/29 1.3 4.7 0 16.7 3 0.7 1.3 0
8/14 1.0 9.0 5.3 19.0 13.3 9.3 6 0
8/22 1.0 4.7 16.7 30 15.7 5.7 2.7 0
8/29 1.0 12.3 12 21.3 22.3 6.3 2 0
9/5 1 12.7 4.3 15.7 12.7 2.0 0.7 0
9/13 0.3 4.7 1.7 24.0 10.7 1.7 0.7 0
9/23 0.3 4.0 2.0 25.0 2.3 4.7 0 0
9/30 0 3.3 1.3 12.7 0.7 3.0 0.3 0